Vanliga frågor

Hur hårt ska garnet dras åt då man knyter buntarna?
Beroende på vedens krympning kommer garnet att slacka en del efter torkningen så alltför hård åtdragning är inte motiverad.

Är det inte risk att buntarna "kalvar" om garnet inte är tillräckligt spänt?
Kort ved i stora buntar kräver en viss försiktighet, annars är det efter lite övning sällan något problem att hantera även ganska lösa buntar. Lösare buntar kan lättare formas och underlättar t ex vid lagring på lastpall eller transport på kärra.

Är det inte besvärligt att spänna efter?
Vid styckevis försäljning av buntar behöver man spänna efter. Detta moment tar ett fåtal sekunder.

Hur mycket väger buntarna?
Vikten varierar bl a beroende på fuktkvot och träslag. En 60l bunt rå björkved kan väga c:a 35kg och efter torkning 20-25kg. Asp och al m fl träslag är lättare medan t ex ask och ek är tyngre. Om man väljer Lillbuntaren halveras vikterna, men antalet buntar fördubblas.

Hur många buntar går det på en kubikmeter?
18st 60l-buntar (efter torkning c:a 55l) ger en kubikmeter travad ved som också ryms på en lastpall.

Är det inte risk för kondensfukt när man täcker veden med presenningar?
Vedtraven får inte täckas ner till marknivån utan en luftspalt på c:a 60-100cm lämnas nertill för att ge tillräcklig luftning. Den nedre delen av traven kan skyddas från nederbörd t ex med odlingsväv eller markduk som häftas fast.

Fler frågor? Tveka inte att kontakta oss - vi hjälper gärna till!