Torkning och lagring

Lagra ved med strö
Lagra ved med strö 2
Torka med strö...
Vedtrave
eller på lastpallar.
Lagra ved under presenning
Täck med presenningar.