Vanliga frågor

Hur hårt ska garnet dras åt då man knyter buntarna?
Beroende på vedens krympning kommer garnet att slacka en del efter torkningen så alltför hård åtdragning är inte motiverad.

Är det inte risk att buntarna "kalvar" om garnet inte är tillräckligt spänt?
Kort ved i stora buntar kräver en viss försiktighet, annars är det efter lite övning sällan något problem att hantera även ganska lösa buntar. Lösare buntar kan lättare formas och underlättar t ex vid lagring på lastpall eller transport på kärra.

Är det inte besvärligt att spänna efter?
Vid styckevis försäljning av buntar behöver man spänna efter. Detta moment tar ett fåtal sekunder.

Varför finns det en speciell buntarmodell för längre ved?
Den bredare buntaren ger större avstånd mellan buntgarnen och gör buntar med längre ved stadigare att handskas med.

Hur mycket väger buntarna?
Vikten varierar bl a beroende på fuktkvot och träslag. En 60l bunt rå björkved kan väga c:a 35kg och efter torkning 20-25kg. Asp och al m fl träslag är lättare medan t ex ask och ek är tyngre. Om man väljer Lillbuntaren halveras vikterna, men antalet buntar fördubblas.

Hur många buntar går det på en kubikmeter?
18st 60l-buntar (efter torkning c:a 55l) ger en kubikmeter travad ved som också ryms på en lastpall.

Är det inte risk för kondensfukt när man täcker veden med presenningar?
Vedtraven får inte täckas ner till marknivån utan en luftspalt på c:a 60-100cm lämnas nertill för att ge tillräcklig luftning. Den nedre delen av traven kan skyddas från nederbörd t ex med odlingsväv som häftas fast.

Hur fungerar lasermarkören?
Lasermarkören är avsedd för lite grövre ved eller ved som är fixerad på något sätt. Parallellt med sågsvärdet visas en laserlinje som markerar önskad vedlängd. Man fäster blicken vid markeringen och hittar därmed rätt ställe för kapningen. Genom lätta markeringar med sågkedjan kan man i förväg dela in en stock i lika långa delar och eliminera spill.

Fler frågor? Tveka inte att kontakta oss - vi hjälper gärna till!